۱۳۹۹/۷/۱۵نقش پذیرش دیجیتال در ارتباط توسعهٔ صنعت پرداخت و رشد اقتصادی

کد خبر: 344887 سه شنبه 15 مهر 1399 - 13:51
۱۳۹۹/۷/۱۵نقش پذیرش دیجیتال در ارتباط توسعهٔ صنعت پرداخت و رشد اقتصادی
 
 عنوان:نقش پذیرش دیجیتال در ارتباط توسعهٔ صنعت پرداخت و رشد اقتصادی
نویسندگان:رامین مجاب، سجاد ابراهیمی
گزارش سیاستی: MBRI-PR-9907
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.