۱۳۹۹/۷/۲۸چارچوب هدفگذاری تورمی و سازوکار دستیابی به نرخ تورم هدف

کد خبر: 344902 دوشنبه 28 مهر 1399 - 9:20
۱۳۹۹/۷/۲۸چارچوب هدفگذاری تورمی و سازوکار دستیابی به نرخ تورم هدف
 عنوان:چارچوب هدفگذاری تورمی و سازوکار دستیابی به نرخ تورم هدف
نویسندگان:حمید زمان زاده، مریم همتی
گزارش سیاستی: MBRI-PR-9908
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.