گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی منتشر شد

کد خبر: 344919 چهارشنبه 21 آبان 1399 - 10:0
گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی منتشر شد
گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی توسط پژوهشكده پولی و بانكی بانك مركزی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی وبانکی، براساس این گزارش رشد شاخص تولید صنعتی در دی‌ماه اگرچه نسبت به مدت مشابه سال قبل مثبت بوده اما نسبت به عملکردی که در ماه‌های گذشته ثبت شده (رشد بالای ۶ درصد این شاخص در مهرماه و آبان‌ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل) روند نزولی را نشان می‌دهد.

این روند نزولی و این نکته که موجودی انبار شرکت‌ها در ماه گذشته به طور میانگین بیشتر شده (به‌طور متوسط رشد فروش کمتر از رشد تولید بوده) نشان می‌دهد که اگرچه رشد تولید در سال ۱۳۹۹ مثبت خواهد بود اما برای باقی‌ماندن رشد تولید صنعتی در محدوده مثبت برای سال ۱۴۰۰ لازم است که محرک‌هایی در بخش تقاضای (داخلی یا صادراتی) محصولات صنعتی اتفاق بیفتد. 

بررسی عملکرد سودآوری شرکت‌ها در بازه ۹ ماهه ۱۳۹۹ نیز نشان از بهبود وضعیت سودآوری شرکت‌های بورسی دارد. سود خالص اسمی در ۹ ماهه ۱۳۹۹ در شرکت‌های صنایع صادرات محور (محصولات شیمیایی و فلزات اساسی) نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است و تعداد شرکت‌های زیان‌ده نیز در این بازه به‌طور محسوسی کاهش داشته است. البته در این مدت، شرکت‌های صنعت خودروسازی و قطعات علیرغم رشد تولید قابل توجهی که داشتند، با افزایش زیان نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو بودند.

 

گزارش های ماهانه تولید صنعتی با استفاده از اطلاعات شرکت های بورسی از فروردین ۱۳۹۹ در ذیل قابل دسترسی می باشد.

گزارش ماهانه توليد صنعتي با استفاده  از اطلاعات شركت هاي بورسي - دي 1399

گزارش ماهانه توليد صنعتي با استفاده از اطلاعات شركت هاي بورسي - آذر 1399

گزارش ماهانه توليد صنعتي با استفاده از اطلاعات شركت هاي بورسي - آبان1399


 
گزارش ماهانه تولید صنعتی با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی - مهر۱۳۹۹

گزارش ماهانه تولید صنعتی با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی - شهریور۱۳۹۹

گزارش ماهانه تولید صنعتی با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی- مرداد ۱۳۹۹

 
گزارش ماهانه تولید صنعتی با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی-تیر۱۳۹۹

 
گزارش ماهانه تولید صنعتی با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی-خرداد ۱۳۹۹

 گزارش ماهانه تولید صنعتی با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی-اردیبهشت۱۳۹۹

گزارش ماهانه تولید صنعتی با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی-فروردین ۱۳۹۹