۱۳۹۹/۸/۲۵بررسی تشکیل بازار مشتقه ارزی منطبق با شریعت در نظام مالی کشور

کد خبر: 344924 یکشنبه 25 آبان 1399 - 8:30
۱۳۹۹/۸/۲۵بررسی تشکیل بازار مشتقه ارزی منطبق با شریعت در نظام مالی کشور
 
 عنوان:بررسی تشکیل بازار مشتقه ارزی منطبق با شریعت در نظام مالی کشور
نویسندگان: حسین میثمی، فرشته ملاکریمی
گزارش سیاستی:  MBRI-PR-9901
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.