۱۳۹۹/۹/۲۳گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-آبان۱۳۹۹

کد خبر: 354952 شنبه 22 آذر 1399 - 22:21
۱۳۹۹/۹/۲۳گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-آبان۱۳۹۹
 
 عنوان:گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-آبان۱۳۹۹ 
نویسنده:  سجاد ابراهیمی
گزارش ادواری:  MBRI-PR-9928
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.