۱۳۹۹/۱۰/۷ تنوع‌بخشی به ابزارهای بازار پول؛ از حساب‌ها تا صندوق‌های بازار پول

کد خبر: 354979 یکشنبه 7 دی 1399 - 10:20
۱۳۹۹/۱۰/۷ تنوع‌بخشی به ابزارهای بازار پول؛ از حساب‌ها تا صندوق‌های بازار پول
 
 عنوان:تنوع‌بخشی به ابزارهای بازار پول؛ از حساب‌ها تا صندوق‌های بازار پول
نویسنده: مهدی هادیان
گزارش سیاستی: MBRI-PR-9927
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.