۱۳۹۹/۱۰/۲۱گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-آذر۱۳۹۹

کد خبر: 355002 یکشنبه 21 دی 1399 - 11:32
۱۳۹۹/۱۰/۲۱گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-آذر۱۳۹۹
 
عنوان:گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-آذر۱۳۹۹ 
نویسنده:  سجاد ابراهیمی
گزارش ادواری:  MBRI-PR-9929
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.