تورم همسایه های شمالی ایران چه قدر است؟

کد خبر: 355014 دوشنبه 29 دی 1399 - 12:50

تورم همسایه های شمالی ایران چه قدر است؟
نرخ تورم ارمنستان به بالاترین سطح دو سال اخیر رسید.
به گزارش تریدینگ اکونومیکس، برای سومین ماه متوالی نرخ تورم در آذربایجان بدون تغییر باقی ماند؛ تا جایی که تا پایان ۱۲ ماه منتهی به دسامبر، نرخ تورم در این کشور در سطح ۲.۸ درصدی ماند که این نرخ، کمترین نرخ تورم در شش ماه اخیر محسوب می‌شود.

مواد غذایی و نوشیدنی با ۵.۴ درصد افزایش قیمت، بزرگترین محرک قیمت‌ها در این کشور بوده است و پس از این بخش، لوازم منزل با تورم ۵.۱ درصد  در رده بعدی قرار دارد.

از سوی دیگر کمترین نرخ تورم مربوط به  حمل و نقل با تورم منفی ۴.۸ درصدی و تنباکو با تورم منفی ۱.۴ درصدی در رده بعدی قرار دارد.  

 در بازه زمانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۰ بالاترین تورم آذربایجان مربوط به آوریل ۲۰۰۸ با ۲۴.۵ درصد و پایین‌ترین نرخ تورم نیز مربوط به می ۲۰۰۹ با منفی ۱.۸ درصد بوده است.

همچنین تا پایان ۱۲ ماه منتهی به دسامبر، نرخ تورم در ارمنستان از ۱.۶ درصد در ماه قبل به ۳.۷ درصد افزایش یافته است که این نرخ، بالاترین نرخ تورم دو سال اخیر محسوب می‌شود. مواد غذایی و نوشیدنی با تورم ۱۰.۹ درصدی، بزرگترین محرک قیمت‌ها در این کشور بوده است و پس از این بخش، مراقبت های درمانی با تورم ۴.۹ درصدی و  حمل و نقل با تورم ۴.۷ درصدی قرار دارند.

از سوی دیگر کمترین نرخ تورم مربوط به لوازم منزل با ۰.۹ درصد بوده است. بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم این کشور در ماه دسامبر ۳.۴ درصد اندازه گیری شده که ۰.۹ درصد بیشتر از تورم ماه قبل بوده است.  متوسط نرخ تورم در ارمنستان در بازه زمانی ۱۹۹۳ تا ۲۰۲۰ معادل ۵۴۸.۵ درصد بوده که بالاترین تورم مربوط به ژوئن۱۹۹۴ با ۲۲هزار و ۸۸۷.۴۰ درصد و پایین‌ترین نرخ تورم نیز مربوط به مارس۱۹۹۹با منفی ۵.۵۲ درصد بوده است.

 آرتور جوادیان، رئیس بانک مرکزی این کشور گفته است سیاست‌های پولی فعلی حفظ خواهند شد.