۱۳۹۹/۱۱/۸ بررسی ابعاد فقهی و حقوقی به‌کارگیری قراردادهای هوشمند در نظام مالی ایران

کد خبر: 355031 چهارشنبه 8 بهمن 1399 - 9:28
۱۳۹۹/۱۱/۸ بررسی ابعاد فقهی و حقوقی به‌کارگیری قراردادهای هوشمند در نظام مالی ایران
عنوان:بررسی ابعاد فقهی و حقوقی به‌کارگیری قراردادهای هوشمند در نظام مالی ایران
نویسندگان:رسول خوانساری، وهاب قلیچ
گزارش سیاستی:  MBRI-PR-9922 دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.