گزارش صندوق بین المللی پول از ضربه سخت کرونا به اقتصادهای صنعتی در سال ۲۰۲۰

کد خبر: 355039 شنبه 11 بهمن 1399 - 11:28

گزارش صندوق بین المللی پول از ضربه سخت کرونا به اقتصادهای صنعتی در سال ۲۰۲۰
صندوق بین المللی پول از رشد منفی ۳.۴ تا ۱۱.۱ درصدی اقتصادهای صنعتی در سال ۲۰۲۰ خبر داد و رشد اقتصادی فرانسه در این سال را منفی ۹ درصد، انگلیس منفی ۱۰ درصد و آمریکا منفی ۳.۴ درصد اعلام کرد.
 صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های چشم انداز اقتصادی جهان متوسط رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ را منفی ۳.۵ درصد برآورد کرده است.

شیوع ویروس کرونا و سیاست های ضد تجاری دولت ترامپ ضربه سختی به اقتصادهای جهان به ویژه اقتصادهای صنعتی در این سال زده است. میزان افت رشد اقتصادی کشورهای صنعتی در این سال بیش از دو برابر اقتصادهای در حال توسعه بوده است.

در حالی که اقتصادهای درحال توسعه به طور متوسط رشد منفی ۲.۴ درصد را در سال ۲۰۲۰ تجربه کرده اند رشد اقتصادهای صنعتی در این سال به منفی ۴.۹ درصد رسیده است.

بر اساس این گزارش اقتصاد آمریکا رشد منفی ۳.۴ درصد را در سال ۲۰۲۰ تجربه کرده که بدترین رشد اقتصادی این کشور طی ۷ دهه گذشته است.

رشد اقتصادی منطقه یورو نیز در سال ۲۰۲۰ به منفی ۷.۲ درصد رسیده است. در این منطقه، آلمان با رشد منفی ۵.۴ درصد، فرانسه با رشد منفی ۹ درصد، ایتالیا با رشد منفی ۹.۲ درصد و اسپانیا با رشد منفی ۱۱.۱ درصد مواجه شده اند.

رشد اقتصادی انگلیس نیز منفی ۱۰ درصد و رشد اقتصادی کانادا منفی ۵.۵ درصد محاسبه شده است.

صندوق بین المللی پول رشد برخی کشورهای دیگر را به این شرح اعلام کرده است: ژاپن منفی ۵.۱ درصد، هند منفی ۸.۱ درصد، روسیه منفی ۳.۶ درصد، برزیل منفی ۴.۵ درصد، عربستان منفی ۳.۹ درصد، و آفریقای جنوبی منفی ۷.۵ درصد.

در میان اقتصادهای بزرگ، تنها چین رشد مثبت اقتصادی در سال ۲۰۲۰ داشته و اقتصاد این کشور در این سال رشد ۲.۳ درصدی را تجربه کرده است.