۱۳۹۹/۱۱/۱۳دستیابی به فرایندهای دیجیتال یکپارچه از طریق اتصال فرایند گزارشگری داخلی به گزارشگری نظارتی به کمک XBRL-GL

کد خبر: 355042 دوشنبه 13 بهمن 1399 - 12:21
۱۳۹۹/۱۱/۱۳دستیابی به فرایندهای دیجیتال یکپارچه از طریق اتصال فرایند گزارشگری داخلی به گزارشگری نظارتی به کمک XBRL-GL
عنوان:دستیابی به فرایندهای دیجیتال یکپارچه از طریق اتصال فرایند گزارشگری داخلی به گزارشگری نظارتی به کمک XBRL-GL
نویسندگان:کمال‌الدین یعقوبی رفیع، مرضیه اسفندیاری، زهرا خوشنود
گزارش سیاستی
:  MBRI-PR-9910 دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.