۱۳۹۹/۱۱/۲۶-گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-دی۱۳۹۹

کد خبر: 355065 یکشنبه 26 بهمن 1399 - 9:21
۱۳۹۹/۱۱/۲۶-گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-دی۱۳۹۹
 
 عنوان:گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-دی۱۳۹۹ 
نویسنده: سجاد ابراهیمی
گزارش ادواری: MBRI-PR-9930
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.