۱۳۹۹/۱۲/۲۵نسل دیجیتالی فرایندهای بانکی: بررسی دیجیتال‌سازی فرایند نمونهٔ بانکی

کد خبر: 355095 دوشنبه 25 اسفند 1399 - 11:11
۱۳۹۹/۱۲/۲۵نسل دیجیتالی فرایندهای بانکی: بررسی دیجیتال‌سازی فرایند نمونهٔ بانکی
 
 عنوان:نسل دیجیتالی فرایندهای بانکی: بررسی دیجیتال‌سازی فرایند نمونهٔ بانکی
نویسندگان:هادی حیدری، مجید عینیان، مهدی بختیار
گزارش سیاستی:  MBRI-PR-9911 دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.