۱۳۹۹/۱۲/۲۶گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-بهمن۱۳۹۹

کد خبر: 355098 سه شنبه 26 اسفند 1399 - 0:9
۱۳۹۹/۱۲/۲۶گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-بهمن۱۳۹۹
 
عنوان:گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-بهمن۱۳۹۹ 
نویسنده: سجاد ابراهیمی
گزارش ادواری: MBRI-PR-9935
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.