۱۴۰۰/۱/۳۰گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-اسفند۱۳۹۹

کد خبر: 355156 چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400 - 10:22
۱۴۰۰/۱/۳۰گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-اسفند۱۳۹۹
 
 عنوان:گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-اسفند۱۳۹۹ 
نویسنده: سجاد ابراهیمی
گزارش ادواری: MBRI-PR-1401
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.