۱۴۰۰/۲/۴سوآپ نرخ بهره: ماهیت، کارکردها، و تحلیل از منظر انطباق با شریعت

کد خبر: 355161 شنبه 4 اردیبهشت 1400 - 13:40
 ۱۴۰۰/۲/۴سوآپ نرخ بهره: ماهیت، کارکردها، و تحلیل از منظر انطباق با شریعت
 
 عنوان:سوآپ نرخ بهره: ماهیت، کارکردها، و تحلیل از منظر انطباق با شریعت
نویسندگان: وهاب قلیچ، رامین مجاب
گزارش سیاستی: MBRI-PR-9934
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.