۱۴۰۰/۳/۲الزامات تشکیل بازار آتی ارز در ایران

کد خبر: 355230 یکشنبه 2 خرداد 1400 - 11:57
۱۴۰۰/۳/۲الزامات تشکیل بازار آتی ارز در ایران
 عنوان: الزامات تشکیل بازار آتی ارز در ایران
نویسنده: رسول خوانساری
گزارش سیاستی: MBRI-PR-9913
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.