رشد اقتصادی ایران بیشتر می شود

کد خبر: 355294 چهارشنبه 9 تیر 1400 - 8:30

رشد اقتصادی ایران بیشتر می شود
موسسه مالی بین الملل از بهبود وضعیت اقتصاد ایران پس از احیای توافق هسته ای خبر داد.
موسسه مالی بین الملل در گزارشی به بررسی سناریوهای پیش روی اقتصاد ایران پرداخت و نوشت: با سناریو احیای توافق و رفع بیشتر تحریم ها، پیش بینی شده است که رشد اقتصادی امسال ایران به ۴.۳ درصد برسد اما در سال های بعدی بیشتر شده و به ۵.۹ و ۵.۸ درصد در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برسد. در این حالت، ذخایر ارزی ایران طی سه سال می تواند از رقم ۷۰ میلیارد دلار در ماه می امسال به دو برابر افزایش یابد و در سال ۲۰۲۳ با پایان کسری بودجه شاهد مازاد بودجه دولت باشیم.  

در صورتی که تنها توافق سال ۲۰۱۵ احیا شود و سایر تحریم ها حفظ شود، رشد اقتصادی خفیف تر بوده و به ۳.۵ درصد در سال جاری، ۴.۱ درصد در سال آینده و ۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید. نرخ بیکاری نیز در چنین حالتی حدود ۲۰ درصد خواهد بود.  

همچنین در سناریو بدبینانه و در حالتی که تهران و شش قدرت جهانی نتوانند به توافقی بر سر احیای برجام برسند، رشد اقتصادی حدود ۱.۸ درصد در سال جاری خواهد بود.