۱۴۰۰/۰۴/۲۶گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-خرداد۱۴۰۰

کد خبر: 355321 شنبه 26 تیر 1400 - 11:44
۱۴۰۰/۰۴/۲۶گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-خرداد۱۴۰۰
 
 عنوان:گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-خرداد۱۴۰۰
نویسنده: سجاد ابراهیمی
گزارش ادواری: MBRI-PR-1409
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.