۱۴۰۰/۰۶/۱۳مروری بر چگونگی نگهداری حساب‌های دولتی و وصول وجوه دولتی توسط بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف

کد خبر: 355401 شنبه 13 شهریور 1400 - 9:31
۱۴۰۰/۰۶/۱۳مروری بر چگونگی نگهداری حساب‌های دولتی و وصول وجوه دولتی توسط بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف
 عنوان:مروری بر چگونگی نگهداری حساب‌های دولتی و وصول وجوه دولتی توسط بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف
نویسنده: زینب بیابانی
گزارش سیاستی: MBRI-PR-9936
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.