۱۴۰۰/۰۶/۱۷گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-مرداد۱۴۰۰

کد خبر: 355415 چهارشنبه 17 شهریور 1400 - 12:42
۱۴۰۰/۰۶/۱۷گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-مرداد۱۴۰۰
 
عنوان:گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-مرداد۱۴۰۰
نویسنده: سجاد ابراهیمی
گزارش ادواری: MBRI-PR-1411
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.