۱۴۰۰/۷/۱۸گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-شهریور۱۴۰۰

کد خبر: 355462 یکشنبه 18 مهر 1400 - 13:49
۱۴۰۰/۷/۱۸گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-شهریور۱۴۰۰
 
 عنوان:گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-شهریور۱۴۰۰
نویسنده: سجاد ابراهیمی
گزارش ادواری: MBRI-PR-1412
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.