۱۴۰۰/۰۷/۲۵چهارچوب مقررات‌گذاری رمزارزها در ایران: ‌بررسی رویکردهای بین‌المللی و ارائهٔ پیشنهاد

کد خبر: 355488 یکشنبه 25 مهر 1400 - 9:16
۱۴۰۰/۰۷/۲۵چهارچوب مقررات‌گذاری رمزارزها در ایران: ‌بررسی رویکردهای بین‌المللی و ارائهٔ پیشنهاد
 عنوان:چهارچوب مقررات‌گذاری رمزارزها در ایران: ‌بررسی رویکردهای بین‌المللی و ارائهٔ پیشنهاد
نویسندگان: مهشید شاهچرا، ماندانا طاهری، مرجان فرجی
گزارش ادواری: MBRI-PR-1402
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.