۱۴۰۰/۸/۱۶-گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-مهر۱۴۰۰

کد خبر: 355522 یکشنبه 16 آبان 1400 - 12:21
۱۴۰۰/۸/۱۶-گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-مهر۱۴۰۰
 
عنوان:گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-مهر۱۴۰۰
نویسنده: سجاد ابراهیمی
گزارش ادواری: MBRI-PR-1413
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.