۱۴۰۰/۹/۲۲-گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-آبان۱۴۰۰

کد خبر: 355585 دوشنبه 22 آذر 1400 - 9:21
۱۴۰۰/۹/۲۲-گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-آبان۱۴۰۰
 
 عنوان:گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-آبان۱۴۰۰
نویسنده: سجاد ابراهیمی
گزارش ادواری: MBRI-PR-1415
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.