اقتصاددانان، همسوتر شدند

کد خبر: 355636 چهارشنبه 22 دی 1400 - 8:52
اقتصاددانان، همسوتر شدند
بر اساس یک نظرسنجی جدید، اجماع فزاینده‌ای را میان اقتصاددانان به ویژه در مورد نیاز به سیاست‌های اقتصادی فعال‌تر در شرایط کنونی نشان می‌دهد.
به گزارش اکونومیست، این مقاله نتایج آخرین نظرسنجی‌ها از اقتصاددانان را منتشر می‌کند که از سال ۱۹۷۶ تقریبا هر دهه یکبار انجام شده است (اگرچه نتایج موج اول نظرسنجی کاملا با نتایج بعدی قابل مقایسه است.) در این رابطه از اعضای انجمن اقتصادی آمریکا سوال شد که آیا با تعدادی از گزاره‌ها موافق هستند یا خیر و این گزاره‌ها شامل حداقل دستمزد تا مطلوبیت بیمه سلامت همگانی بود. بر اساس فراوانی پاسخ‌ها، محققان شاخصی ابداع کردند که میزان اجماع در مورد هر سوال را نشان می‌دهد.

نتایج نشان می‌دهد که میزان اجماع به طور قابل توجهی افزایش یافته است. اقتصاددانان در مورد حدود یک سوم از پیشنهادات در این نظرسنجی توافق نظر داشتند که در مقایسه با حدود ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۱ و کمتر از ده درصد در سال ۱۹۹۰ بیانگر پیشرفت قابل توجهی است. در واقع شرکت کنندگان در نظرسنجی در تشخیص مشکلات اقتصادی بیش از پیش اتفاق نظر داشتند و به شکل قابل توجهی تعداد بیشتری از آنها به سیاست قاطعانه متقاعد شده‌اند.

 

اقتصاددانان بیش از پیش متفق النظر شده‌اند

در این نظرسنجی نابرابری یک نگرانی فزاینده بود. سهم پاسخ دهندگانی که به طور کامل یا تا حدودی با این گزینه موافق بودند که توزیع درآمد در آمریکا باید به میزان بیشتری به برابری برسد از ۶۸ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۸۶ درصد در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ رسیده است. به طور کامل ۸۵ درصد از افراد بر این باور بودند که قدرت شرکت‌ها بسیار متمرکز است. نگرانی دیگر تغییرات آب و هوایی بود که اکثرا بر این باور بودند که خطر بزرگی برای اقتصاد محسوب می‌شود. (هر دو سوال برای نخستین بار در آخرین نظرسنجی پرسش شده است.)

جای تعجب نیست که با توجه به نظرات آنها در مورد قدرت بازار، حمایت شرکت کنندگان در نظرسنجی از استفاده شدید از سیاست ضد انحصار در دو دهه گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. تغییر قابل توجه دیگر در اشتیاق برای فعالیت‌های مالی بود، اکنون اقتصاددانان بیشتری بر این باور هستند که فدرال رزرو به تنهایی نمی‌تواند چرخه تجاری را مدیریت کند و بیشتر به دنبال نقش بزرگتری برای دولت‌ها بودند. بسیاری از آنها همچنین بر این مساله توافق داشتند که سیاست مالی می‌تواند اثرات اقتصادی مهمی هم در دوران رکود و هم در بلندمدت داشته باشد.

با این وجود علم ملال آور کاملا هماهنگ شده نیست. اقتصاددانان در مورد عواقب کاهش مالیات بر درآمد و عایدی سرمایه در نظرسنجی اخیر کمی بیشتر اختلاف نظر داشتند، تقریبا نیمی از پاسخ دهندگان با گزاره‌های ارائه شده توسط محققان موافق و بقیه مخالف بودند. به نظر می‌رسد همچنان فضای کافی برای بحث سالم وجود دارد.