۱۴۰۰/۱۰/۲۵گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-آذر۱۴۰۰

کد خبر: 355645 شنبه 25 دی 1400 - 11:49
۱۴۰۰/۱۰/۲۵گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-آذر۱۴۰۰
 
 عنوان:گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-آذر۱۴۰۰
نویسنده: سجاد ابراهیمی
گزارش ادواری: MBRI-PR-1418
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.