حمایت صندوق بین‌المللی پول از بهبود تجدید ساختار بدهی‌ در گروه ۲۰

کد خبر: 355683 یکشنبه 24 بهمن 1400 - 8:13

حمایت صندوق بین‌المللی پول از بهبود تجدید ساختار بدهی‌ در گروه ۲۰
صندوق بین‌المللی پول از بهبود تجدید ساختار بدهی‌ در گروه ۲۰ حمایت می كند.
به گزارش رویترز، صندوق بین‌المللی پول اظهار اميدواری كرد که رهبران مالی گروه ۲۰ هفته آینده بتوانند پیشنهاداتی را برای بهبود چارچوب تجدید ساختار بدهی کشورهای فقیر ارائه دهند زیرا ریسک‌های بنیادی و تقاضا برای شرایط بدهی آسان‌تر افزایش می‌یابد.

گری رایس، سخنگوی صندوق بین‌المللی پول گفت: این صندوق به دنبال حمایت از پیشنهادهای صندوق بین‌المللی پول برای تقویت چارچوب تجدید ساختار بدهی گروه ۲۰ خواهد بود. پیشنهادهایی که می‌تواند تغییراتی را ایجاد کند شامل توقف فوری بدهی برای کشورهایی است که به دنبال تجدید ساختار تحت چارچوب و زمان‌بندی قطعی برای تکمیل این تجدید ساختارها هستند.در نظرگرفتن این مقررات می‌تواند، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سایر موسسات را در سال جاری برای رسیدگی به تقاضای تجدید ساختار به ویژه پس از تقریبا دو سال تعلیق رسمی بدهی‌های دوجانبه برای کشورهای فقیر در پایان سال ۲۰۲۱، آماده کند.رایس گفت: در واقع ممکن است شاهد افزایش تقاضا برای حمایت و تجدیدساختار بدهی در دوره آینده باشیم و بسیار مهم است که طلبکاران و بدهکاران، نقش خود را تا حد امکان به طور کامل ایفا کنند.
وی افزود: سریلانکا به دنبال کمک مالی صندوق بین‌المللی پول نبوده اما صندوق آماده است تا در مورد گزینه‌های این کشور برای مقابله با بار بدهی خود بحث کند. رئیس جمهور این کشور در ژانویه از چین برای شرایط بدهی جدید درخواست کرد.