۱۴۰۰/۱۱/۲۵گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-دی۱۴۰۰

کد خبر: 355698 دوشنبه 25 بهمن 1400 - 15:41
۱۴۰۰/۱۱/۲۵گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-دی۱۴۰۰
 
  عنوان:گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-دی۱۴۰۰
نویسنده: سجاد ابراهیمی
گزارش ادواری: MBRI-PR-1422
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.