گزارش ماهانه تولید صنعتی شرکت های بورسی-دی‌ماه ۱۴۰۰

کد خبر: 355701 شنبه 30 بهمن 1400 - 9:31
گزارش ماهانه تولید صنعتی شرکت های بورسی-دی‌ماه ۱۴۰۰
پژوهشکده پولی و بانکی گزارش ماهانه تولید صنعتی با استفاده از اطلاعات شرکت های بورسی-دی‌ ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در دی‌ماه برای سومین ماه متوالی رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی (نسبت به مدت مشابه سال گذشته) در بازه منفی یک تا صفر قرار گرفت و  رقم منفی ۰٫۴ درصد را ثبت کرد. رشد منفی شاخص تولید صنایع محصولات شیمیایی و فلزات اساسی در دی‌ماه نسبت به سال گذشته اصلی‌‌ترین دلیل رشد منفی شاخص در این ماه بوده است. همچنین  منشا کاهش تولید در دی‌ماه نسبت به سال قبل (مشابه چند ماه اخیر ) شرکت‌های صادرات محور بوده است. افزایش موجودی انبار صنایع صادرات محور در سه ماه اخیر در کنار رشد منفی تولید این صنایع نشانه‌هایی است که به تضعیف تقاضا برای محصولات شرکت‌های صنعتی – صادراتی اشاره دارد. بررسی وضعیت سودآوری ۹ ماهه ۴۵۹ شرکت نشان می‌دهد که در این مدت سود تجمیعی این شرکت‌ها نسبت به سال گذشته ۶۴ درصد رشد داشته است. در حالی که تعداد شرکت‌های زیان‌ده نیز به ۵۶ رسیده که ۱۰ شرکت بیشتر از سال قبل است. این شواهد نشان از ناهمگنی در وضعیت سودآوری صنایع است. در حالی که سود صنایعی مانند فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی بیش از ۶۰ درصد رشد کرده است، تعداد شرکت‌های زیان‌ده در صنایع غذایی و دارویی بیشتر شده و رشد سود آنها کمتر از تورم بوده است.