۱۴۰۰/۱۲/۲۵گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-بهمن۱۴۰۰

کد خبر: 355732 سه شنبه 16 فروردین 1401 - 10:10
۱۴۰۰/۱۲/۲۵گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-بهمن۱۴۰۰
 
عنوان:گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-بهمن۱۴۰۰
نویسنده: سجاد ابراهیمی
گزارش ادواری: MBRI-PR-1425
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.