۱۴۰۱/۱/۲۱تأمین مالی زنجیره‌های ارزش تولید از طریق ابزارهای بازار پول در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران

کد خبر: 355748 چهارشنبه 24 فروردین 1401 - 14:37
۱۴۰۱/۱/۲۱تأمین مالی زنجیره‌های ارزش تولید از طریق ابزارهای بازار پول در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران
 
 عنوان:تأمین مالی زنجیره‌های ارزش تولید از طریق ابزارهای بازار پول در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران
نویسنده:حسین باستانزاد
گزارش سیاستی: MBRI-PR-1419
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.