صندوق بین‌المللی پول: رشد اقتصادی ایران امسال ۳ درصد است؛ تورم کاهش می یابد

کد خبر: 365762 چهارشنبه 31 فروردین 1401 - 10:55
صندوق بین‌المللی پول: رشد اقتصادی ایران امسال ۳ درصد است؛ تورم کاهش می یابد
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را ۴ درصد اعلام و پیش‌بینی کرد که امسال این رقم به ۳ درصد برسد.
 جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول که بتازگی منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ را تصحیح و آن را ۴ درصد اعلام کرد.

این نهاد بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را در گزارش پیشین خود ۲.۵ درصد اعلام کرده بود.


 

 

بنابر این گزارش، نرخ رشد اقتصادی در سال پیش رو (۲۰۲۲) نیز ۳ درصد پیش بینی شده است.

صندوق در گزارش‌های پیشین خود، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ را ۳.۴ و در سال ۲۰۱۹ برابر با منفی ۶.۸ و در سال ۲۰۱۸ برابر با منفی ۶ اعلام کرده بود.

روند کاهشی نرخ تورم

نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۱ (سال گذشته میلادی) برابر با ۴۰.۱ درصد اعلام و پیش بینی شده است، این رقم در سال ۲۰۲۲ (سال جاری) به ۳۲.۳ درصد کاهش خواهد یافت.

بنا بر اعلام این گزارش، نرخ تورم در سال ۲۰۲۳ به روند کاهشی خود ادامه می‌دهد و به ۲۷.۵ درصد خواهد رسید.

براساس گزارش های پیشین صندوق، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۰ نیز ۳۶.۴ درصد بوده است.

افزایش نرخ بیکاری در سال‌های آتی

صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری کشور در سال ۲۰۲۱ را ۹.۸ درصد اعلام و پیش بینی کرده است، این رقم در سال ۲۰۲۲ به ۱۰.۲ درصد برسد.

همچنین براساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۳ به ۱۰.۵ درصد خواهد رسید؛ به این ترتیب نرخ بیکاری در سال پیش روی میلادی افزایش می یابد.

 افزایش نرخ تراز تجاری در سال ۲۰۲۲

تراز حساب جاری ایران نیز در سال ۲۰۲۱ به ۲ درصد رسیده که در سال جاری به ۳.۵ درصد افزایش می یابد و در سال بعد دوباره کاهشی شده و به ۲ درصد خواهد رسید.