۱۴۰۱/۲/۴-کاربرد پول دیجیتال بانک مرکزی در زنجیره تأمین‌مالی

کد خبر: 375764 یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 - 12:7
۱۴۰۱/۲/۴-کاربرد پول دیجیتال بانک مرکزی در زنجیره تأمین‌مالی
 
 عنوان: کاربرد پول دیجیتال بانک مرکزی در زنجیره تأمین‌مالی
نویسنده: زهرا لطیفی
گزارش سیاستی: MBRI-PR-1414
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.