برنامه دوره‌های آموزشی پژوهشکده پولی و بانکی در نیمسال اول ۱۴۰۱ منتشر شد

کد خبر: 375768 شنبه 10 اردیبهشت 1401 - 8:47
برنامه دوره‌های آموزشی پژوهشکده پولی و بانکی در نیمسال اول ۱۴۰۱ منتشر شد
پژوهشکده پولی و بانکی برنامه دوره‌های آموزشی در نیمسال اول ۱۴۰۱ را منتشر كرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، این برنامه شامل موضوعات مختلف اعم از عملیات بانکی، بانکداری الکترونیک، حقوق بانکی، اقتصاد دیجیتال، رمزارزها، مدیریت ریسک بانکی، صنعت لیزینگ، امور مالیاتی، اقتصادسنجی و... است.
خاطرنشان می‌شود،دوره‌های آموزشی مذکور شامل ۵۰ درصد تخفیف برای دانشجویان است.