۱۴۰۱/۲/۲۶ گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-فروردین ۱۴۰۱

کد خبر: 375778 دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 - 11:43
۱۴۰۱/۲/۲۶ گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-فروردین ۱۴۰۱
 
عنوان:گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-فروردین ۱۴۰۱
نویسنده: سجاد ابراهیمی
گزارش ادواری: MBRI-PR-14013
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.