۱۴۰۱/۴/۲۲گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-خرداد۱۴۰۱

کد خبر: 375829 چهارشنبه 22 تیر 1401 - 12:6
۱۴۰۱/۴/۲۲گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-خرداد۱۴۰۱
 
 عنوان:گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-خرداد۱۴۰۱
نویسنده: سجاد ابراهیمی
گزارش ادواری: MBRI-PR-14015
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.