۱۴۰۱/۵/۲۲ تأثیرات تکالیف بودجه‌ای و شبه‌بودجه‌ای در نظام بانکی و اقتصادی کشور

کد خبر: 375852 شنبه 22 مرداد 1401 - 11:52
۱۴۰۱/۵/۲۲ تأثیرات تکالیف بودجه‌ای و شبه‌بودجه‌ای در نظام بانکی و اقتصادی کشور
  عنوان: تأثیرات تکالیف بودجه‌ای و شبه‌بودجه‌ای در نظام بانکی و اقتصادی کشور
نویسنده:حسین باستان‌زاد 
گزارش سیاستی: MBRI-PR-1426
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.