۱۴۰۱/۵/۲۴ گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-تیر۱۴۰۱

کد خبر: 375855 دوشنبه 24 مرداد 1401 - 11:58
۱۴۰۱/۵/۲۴ گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-تیر۱۴۰۱
 
عنوان:گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-تیر۱۴۰۱
نویسنده: سجاد ابراهیمی
گزارش ادواری: MBRI-PR-14019
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.