فیلم مستند به یاد استاد فقید اقتصاد مرحوم دکترحجت الاسلام سید عباس موسویان پژوهشگر و اقتصاددان

کد خبر: 375864 دوشنبه 7 شهریور 1401 - 11:59
فیلم مستند
به یاد استاد فقید اقتصاد
 مرحوم دکترحجت الاسلام سید عباس موسویان
پژوهشگر و اقتصاددان