فيلم مستندبه ياد استاد فقيد اقتصاد مرحوم دكتر حجت الاسلام سيد عباس موسويان منتشر شد

کد خبر: 375866 دوشنبه 7 شهریور 1401 - 15:20
فيلم مستندبه ياد استاد فقيد اقتصاد مرحوم دكتر حجت الاسلام سيد عباس موسويان منتشر شد
فيلم مستند فيلم مستندبه ياد استاد فقيد اقتصاد مرحوم دكتر حجت الاسلام سيد عباس موسويان منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، برنامه تلویزیونی مصیر که بررسی اندیشه متفکران مسلمان را موضوع گفت‌وگوهای علمی و شخصیت محور خود قرار داده در قسمتی از آن به زندگی و اندیشه حجت الاسلام سید عباس موسویان  پرداخته  است.
این ویژه برنامه در گروه اجتماعی شبکه چهار سیما به پاس گرامیداشت سال‌ها زحمت بی‌منت مرحوم موسویان تولید شده است.
مهمان بخش هایی از این ویژه برنامه دکترشاپور محمدی رییس پژوهشکده پولی و بانکی است.

این مستند در سایت پژوهشکده پولی و بانکی قابل رویت است.