۱۴۰۱/۸/۸ تبیین رابطهٔ سیاستگذاری پولی و ثبات مالی در مقام اجرا

کد خبر: 375904 یکشنبه 8 آبان 1401 - 11:10
۱۴۰۱/۸/۸ تبیین رابطهٔ سیاستگذاری پولی و ثبات مالی در مقام اجرا
 
عنوان:تبیین رابطهٔ سیاستگذاری پولی و ثبات مالی در مقام اجرا
نویسنده: مهدی هادیان
گزارش سیاستی: MBRI-PR-1408
 
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.