۱۴۰۱/۸/۹بررسی عوامل مؤثر در نقدشوندگی بازار بدهی دولتی و ارائهٔ راهکار عملیاتی در این زمینه

کد خبر: 375905 یکشنبه 8 آبان 1401 - 11:29
۱۴۰۱/۸/۹بررسی عوامل مؤثر در نقدشوندگی بازار بدهی دولتی و ارائهٔ راهکار عملیاتی در این زمینه
 
 عنوان:بررسی عوامل مؤثر در نقدشوندگی بازار بدهی دولتی و ارائهٔ راهکار عملیاتی در این زمینه
نویسنده:مهدی بختیار
گزارش سیاستی: MBRI-PR-1423
 
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.