۱۴۰۱/۸/۱۴ فرایند استانداردسازی و تشکیل پرتفوی مطالبات رهنی در نظام بانکی ایران (روش‌ها و الزامات)

کد خبر: 375910 شنبه 14 آبان 1401 - 9:24
۱۴۰۱/۸/۱۴ فرایند استانداردسازی و تشکیل پرتفوی مطالبات رهنی در نظام بانکی ایران (روش‌ها و الزامات)
عنوان:فرایند استانداردسازی و تشکیل پرتفوی مطالبات رهنی در نظام بانکی ایران (روش‌ها و الزامات)
نویسندگان: محمدولی پور پاشاه، رسول خوانساری
گزارش سیاستی: MBRI-PR-1420
 
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.