۱۴۰۱/۸/۱۷ رژیم پولی هدفگذاری روی نرخ ارز در قالب کریدور (مطالعه موردی: اقتصاد ایران)

کد خبر: 375917 سه شنبه 17 آبان 1401 - 9:5
۱۴۰۱/۸/۱۷ رژیم پولی هدفگذاری روی نرخ ارز در قالب کریدور (مطالعه موردی: اقتصاد ایران)
عنوان:رژیم پولی هدفگذاری روی نرخ ارز در قالب کریدور (مطالعه موردی: اقتصاد ایران)
نویسندگان: حسین باستانزاد، پدرام داودی
گزارش سیاستی: MBRI-PR-1416
 
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.