۱۴۰۱/۸/۳۰ استخراج و بررسی شاخص‌های به‌هنگام تبیین‌کننده وضعیت اقتصاد

کد خبر: 375926 دوشنبه 30 آبان 1401 - 9:35
۱۴۰۱/۸/۳۰ استخراج و بررسی شاخص‌های به‌هنگام تبیین‌کننده وضعیت اقتصاد
 
 عنوان:استخراج و بررسی شاخص‌های به‌هنگام تبیین‌کننده وضعیت اقتصاد
نویسنده: سجاد ابراهیمی
گزارش سیاستی: MBRI-PR-1417
 
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.