انتصاب در پژوهشکده پولی و بانکی

کد خبر: 375928 سه شنبه 1 آذر 1401 - 8:34
 انتصاب در پژوهشکده پولی و بانکی
دکتر اصغر ابوالحسنی سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی دراحکام جداگانه ای دکتر مهدی هادیان و دكتر رامین مجاب را به ترتیب سرپرستان مدیریت پژوهشی و گروه مطالعات بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی منصوب کرد.

به گزارش روابط  عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر ابوالحسنی در احکام انتصاب برای سرپرستان جديد آرزوی توفیق در استعانت خداوند کرده است.