۱۴۰۱/۹/۱۵ آثار تغییرات نرخ‌های اسمی در عدم تعادل‌های بازار ارز در اقتصاد ایران

کد خبر: 385936 سه شنبه 15 آذر 1401 - 8:20
۱۴۰۱/۹/۱۵ آثار تغییرات نرخ‌های اسمی در عدم تعادل‌های بازار ارز در اقتصاد ایران
 
 عنوان:آثار تغییرات نرخ‌های اسمی در عدم تعادل‌های بازار ارز در اقتصاد ایران
نویسنده: حسین باستان زاد
گزارش سیاستی: MBRI-PR-14012
 
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.