۱۴۰۱/۹/۲۱ گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-آبان۱۴۰۱

کد خبر: 395940 دوشنبه 21 آذر 1401 - 9:5
۱۴۰۱/۹/۲۱ گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-آبان۱۴۰۱
 
 عنوان:گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-آبان۱۴۰۱
نویسنده: سجاد ابراهیمی
گزارش ادواری: MBRI-PR-140115
 
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.