گزارش ماهانه تولید صنعتی شرکت های بورسی- آذر ماه ۱۴۰۱

کد خبر: 395941 دوشنبه 21 آذر 1401 - 12:33

گزارش ماهانه تولید صنعتی شرکت های بورسی- آذر ماه ۱۴۰۱
گزارش ماهانه تولید صنعتی شرکت های بورسی- آذر ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.
              به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در خلاصه  مديريتی آمده است: 

شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در آذر ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶٫3 درصد رشد کرد.بررسی رشد صنایع مختلف نشان می دهد که عملکرد تولید صنایع بزرگ در آذرماه تا حدود زیادی مشابه دو ماه ابتدایی پاییز بوده است. به گونه ای که در آذر ماه نیز رشد شاخص تولید صنعت محصولات شیمیایی ( نسبت به مدت مشابه سال قبل) منفی بوده  است، اما رشد  قابل توجه و بالای 27 درصد تولید در صنعت خودرو سازی و قطعات باعث شد رشد شاخص تولید بخش صنعت در سطح بین 6 تا 7 درصد باقی بماند.
 در بین صنایع بیشترین کاهش تولید مربوط به صنعت محصولات غذایی بوده  است و بیشترین رشد مربوط به صنعت خودرو سازی و قطعات و صنعت ماشین آلات و تجهیزات بوده است.
بررسی ترکیب رشد شاخص تولید صنعتی نشان می دهد که رشد مثبت تولید در شرکت های بزرگ ، واردات محور و تولید کنندگان کالاهای نهایی( مصرفی و سرمایه ای) اتفاق افتاده  است.
بررسی شاخص قیمت صنایع نیز نشان می دهد که رشد شاخص قیمت بخش صنعت از مرداد ماه روند نزولی داشته و از رشد حدود 49 درصد در تیر ماه به رشد 37.2 درصد در آذرماه رسیده است.
در چند ماه اخیر رشد شاخص قیمت در تمام صنایع به جز صنعت محصولات غذایی و صنعت محصولات دارویی روند نزولی داشته است.
 
برا
ی دريافت گزارش اينجا كليك كنيد.